Sekretariat

Czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00 - 18:30

 

Szkoła Języków Obcych
Księży Werbistów

ul. Rodziewiczówny 15
(wejście od ogrodu na prawo od wejścia głównego)
48-300 Nysa

Tel. 077 431 05 13 wew. 128

kom. 547 609 199


werbisciszkolajezykowa@wp.pl
 <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2540.2010786329224!2d17.33075361584812!3d50.455980194847186!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4711c3e2d4f972b5%3A0x9ffd293c62508afd!2sRodziewicz%C3%B3wny+15%2C+48-303+Nysa!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1563817421039!5m2!1spl!2spl" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>